ประชาสัมพันธ์รับสัมครเรียนต่อ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครในหลักสุตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รับ 100 คน สมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 15 เมษายน 2554 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nurse.swu.ac.th

alt มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต โครงการพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 สมัครทางอินเตอร์เน็ต ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2554 ที่เว็ปไซต์ http://www.cs.kku.ac.th

alt คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาเครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ) ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2554 สมัครได้ที่ www.eng.src.ku.ac.th

alt มหาวิทยาลัยภาคกลาง (สถาบันอุดมศึกษาเอกชน) เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ สมัครได้ที่ห้องแนะแนวภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tuct.ac.th

alt คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2554 (รอบสอง) สมัครได้ที่ห้องแนะแนวภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eng.sur.ac.th

alt โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครนักเรียนเป็นนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ คุณสมบัติ จบ ม.3 หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่ตำกว่า 2.00 เป็นชายโสด อายุ 15-18 ปี สมัครทางไปรษณีย์และทางเว็ปไซต์ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 4 มีนาคม 2554 ที่ www.navy.mi.th/ndas

alt มหาวิทยาลัยศรีปุทม (มหาวิทยาลัยเอกชน) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริฐฐาตรี ประจำปีการศึกษา 2554 ประจำปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2554 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่สมัครที่มีผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ด้วยการสอบสัมภาษณ์ทันที สำหรับผู้สมัครที่ตัดสินใจได้รวดเร็ว สมัครและลงทะเบีนภายในวันที่ 31 มกราคม 2554 จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา 5,000 บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.spu.ac.th

alt มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย 3.50 ขึ้นไป) สมัครภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://amd.kku.ac.th หรือ http://www.kku.ac.th

alt สถาบันโรงเรียนการโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน โครงการทวิภาคี เปิดรับสมัครนักเรียนศึกษาต่อระดับ ป.ว.ช สาขาการโรงแรม เปิดรับสมัครที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิติ้ ตำบลจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 – 25 มีนาคม 2554 เวลา 09.00-16.00 น. รับสมัครสมัครภาษณ์และรับทราบผลในวันที่มาสมัครทันที ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ambassadorcityjomtien.com

alt alt คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักสึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2554 เปิดรับสมัครภายใน 12 มีนาคม 2554 ไม่มีสอบข้อเขียน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 18 มีนาคม 2554 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://science.rru.ac.th

วิทยาลัยการอาชีพพิมาย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2554 ในระดับ ปวช.และ ปวส. ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2554 ขอรับใบสมัครเรียนหรือ Download เอกสารใบสมัครเรียนที่ website http://www.phimai-icc.ac.th

alt มหาวิทยาลัยอีสาน เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนนิเมชันและเกม และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รับแผนวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป สมัครได้ที่ห้องแนะแนว ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2554 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.en.esu.ac.rh หรือ http://www.esu.ac.th 

alt คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2554 ในระบบ Admission ตรง รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และในระบบ Admission กลาง (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 8 พฤษภาคม 2554 สมัครได้ที่ http://www.kcn.ac.th   

alt คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อศึกษาในระบบตรง ประจำปีการศึกษา 2554 โดยเปิดรับสมัครผ่านระบบ Internet ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rmuti.ac.th

Advertisements

เกี่ยวกับ adiisorn

คนล่าฝัน ทุกสิ่งที่เกิดขึ้แล้วย่อมดีเสมอ ความรู้ที่เรียนมาสักวันต้องได้ใช้ หากคุณรักใครสักคนด้วยชีวิตที่คุณมี คุณนั้นจะยินดีอภัยให้เขา ความรักคือความผูกพัน
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s